— Opholdsstedet Nordtofte

Pædagogik

Pædagogik

Nordtofte er en familieligende institution, hvilke afspejler sig i vores indretning og tilgang til både de unge og familien.

Det er centralt for os, at familien føler sig hjemme og mødt, således at samværet imellem den unge og familien, forløber så naturligt som muligt.

Vi skaber et miljø hvor der fokuseres på kompetencer og muligheder frem for problemer og begrænsninger. De unge bliver støttet i at få sejre i livet og i at fastholde det vundne terræn.

Omsorg, gensidig tillid og ansvarlighed er nøgleord i processen.

Målgruppe

Unge fra 12 til 23 år, med tilknytningsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser eller omsorgssvigt. Derudover kan der være kormorbide tilstande som angst, depression, stressrelaterede tilstande, lettere misbrug eller lettere kriminel adfærd.

Målgruppen kan komme fra andre institutioner, plejefamilier eller fra eget netværk.

Nordtofte

 

Lovgivning: Servicelovens § 66, stk. 1. nr. 5

Antal pladser: 6

Takst: 76.173 kr. pr. måned.

Metode

Vi tager udgangspunkt i en socialpædagogisk indsats, med en kognitiv og narrativ forståelsesramme.

Under alle forløb, er der fokus på udvikling og vedligeholdelse af færdigheder inden for:

Ovenstående områder, indgår som faste punkter, i vores statusattester. Her opstiller vi overordnet mål, delmål og metoder som vi ønsker at anvende, til at udvikle den enkelte unge, inden for de respektive områder.

Den unge er selv med til, at opstille sine udviklingsmål, for den kommende periode, samt evaluere på målene.

Indhold i ydelsen

Personale

Nordtoftes mål med indsatsen

Opfølgning og dokumentation

Efter de første 3 måneder, afleveres der en rapport, hvor der ligeledes inviteres til netværksmøde.

Herefter udarbejdes statusattest hver 6 måned og netværksmøde i forlængelse heraf.

Vi anvender BOSTED, til at dokumentere vores daglige arbejde og for at sikre at der arbejdes systematisk, med den unges mål.

Den unge er med til at udfærdige statusattesten, ved at komme med kommentar, samt have ønsker til mål for den næste periode.

Faglighed

Vi er en fagligt bredt sammensat gruppe, som kan tilgodese mange af de unges behov. Af ansatte har vi en socialrådgiver og eksamineret kognitiv psykoterapeut, som varetager de individuelle samtaleforløb. Vi har en mekaniker, som laver praktiske projekter med de unge på vores værksted. Herudover har vi en sygeplejerske, som varetager de sundhedsfaglige områder og edukere de unge, i sundhedsfaglige spørgsmål – herunder medicin. Vi har ligeledes en lærer ansat, som kan fagligt screene de unge.