— Opholdsstedet Nordtofte

Aktiviteter

Aktivititer

Vi vægter aktiviteter højt på Nordtofte, da det er medvirkende til at styrke de unges sociale færdigheder og de får kendskab til nærmiljøets tilbud. Vi tager højde for de unges interesser, og lader dem selv byde ind med ønsker til aktiviteter.

Weekender

I weekenderne er der fokus på at de unge har mulighed for at lave aktiviteter sammen. Vi oplever at de unge får skabt en fællesskabsfølelse og dannet gode relationer, når de samles om nogle udfordrende og sjove aktiviteter. Vi har ungemøde 1 gang om måneden. Efter mødet laver vi aktiviteter ud af huset. Aktiviteterne kan være:

I weekenderne laver vi bl. a.:

Fritid

Gribskov kommune har et bredt tilbud af forenings og idrætsaktiviteter. Fritidsaktiviteterne tilpasses den enkeltes ønsker og fysiske/psykiske formåen.

De fleste af vores unge, har et medlemskab, i den lokale Pure Gym. Vi støtter den unge i deres ønsker om fritidsaktiviteter. 

På vores egne udendørs arealer er der også mulighed for at udfolde sig aktivt. Vi spiller forskellige boldspil, kroket og petanque.

Af indendørsaktiviteter bliver der flittigt spillet kortspil og poker. Nogle af de unge spiller computerspil enten alene eller sammen. 

Forslag til aktivitets muligheder i nærmiljøet:

Fester

Vi fejre de unges fødselsdag, efter deres ønske. Nogle ønsker at invitere familien og andre fejre den med de andre unge på Nordtofte. Vi afholder en sommerfest og en julefrokost for de unge og deres familie.

Ferie

Vi vægter, i forlængelse af ønsket om et aktivt liv, at tage på 1 årlig ferie og andre socialpædagogiske ture. Den årlige ferie kan enten være i vinter eller sommer perioden. De unge har mulighed for at komme med ferieønsker.
Når Nordtofte tager på ferie oplever vi at de unge får fælles oplevelser, som gavner deres sammenhold i hverdagen.