— Opholdsstedet Nordtofte

Udslusning

Udslusningen

Lovgivning: Servicelovens § 66, stk. 1. nr. 5

Antal pladser: 1

Takst: 40.550 kr. pr. måned.

Målgruppe

Unge fra 18 til 23 år, med tilknytningsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser eller omsorgssvigt. Derudover kan der være kormorbide tilstande som angst, depression, stressrelaterede tilstande, lettere misbrug eller lettere kriminel adfærd.

Målgruppen har typisk været i et forløb på Nordtofte, men kan ligeledes komme fra andre institutioner, plejefamilier eller fra eget netværk, hvor den unge mangler at træne nogle færdigheder.

Indhold

Egenbetaling

Fysiske ramme

Personale

Nordtoftes mål med indsatsen

Opfølgning og dokumentation:

Efter de første 3 måneder, afleveres der en rapport, hvor der ligeledes inviteres til netværksmøde.

Herefter udarbejdes statusattest hver 6 måned og netværksmøde i forlængelse heraf.

Vi anvender BOSTED, til at dokumentere vores daglige arbejde og for at sikre at der arbejdes systematisk, med den unges mål.

Den unge er med til at udfærdige statusattesten, ved at komme med kommentar, samt have ønsker til mål for den næste periode.