— Opholdsstedet Nordtofte

Udslusning

Udslusningen

Lovgivning: Barnets lov § 114

Antal pladser: 1

Takst: 40.550 kr. pr. måned.

Målgruppe

Unge fra 18 til 23 år, med tilknytningsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser eller omsorgssvigt. Derudover kan der være kormorbide tilstande som angst, depression, stressrelaterede tilstande, lettere misbrug eller lettere kriminel adfærd.

Målgruppen har typisk været i et forløb på Nordtofte, men kan ligeledes komme fra andre institutioner, plejefamilier eller fra eget netværk, hvor den unge mangler at træne nogle færdigheder.

Indhold

Egenbetaling

Fysiske ramme

Personale

Nordtoftes mål med indsatsen

Opfølgning og dokumentation:

Efter de første 3 måneder, afleveres der en VUM udredning, hvor der efterfølgende aftales et netværksmøde mellem den unge, sagsbehandler og Nordtofte. 

Herefter udarbejdes VUM udredning hver 4 – 6 måned og netværksmøde i forlængelse heraf.

Vi anvender SENSUM, til at dokumentere vores daglige arbejde. 

For at sikre at der arbejdes systematisk, med den unges mål dokumenterer vi i Nordic Pas, som er en digital platform.

Den unge er med til at udfærdige VUM udredningen. De har mulighed for at komme med kommentarer, samt ønsker til mål for den næste periode.