PERSONALET

Vores personalegruppe består af:

Leder: Anja

Uddannet: Socialrådgiver, Kognitiv coach, Kognitiv psykoterapeut, Diplom i ledelse og er påbegyndt en uddannelsen – inden for master i sexologi.

Har diverse kurser inden for misbrug, psykiatri og kognitive metoder.

Har arbejdet inden for det socialpædagogisk område, i fængsler, psykiatrien,  med misbrug, samt individuel behandling og gruppe terapi.

Helle:

Uddannet sygeplejerske, kropsorienteret psykoterapeut og mindfulness instruktør, diplom i sundhedsfaglig supervisor, coach, familieorienteret alkoholbehandler og diplom i ledelse.

Har endvidere en uddannelse, inden for den motiverende samtale og er påbegyndt en master i sexologi.

Har derudover, diverse kurser, inden for sit arbejdsområde.

Har erfaring inden for familiearbejdet, med misbrugsbehandling og sygepleje.

Bo:

Uddannet skolelærer.

Har arbejdet inden for specialområdet og laver screeninger, af de unges faglige niveau.

Har endvidere taget kurset, til kognitiv mentor.

Har deltaget i diverse kurser, inden for den kognitive metode.

Pia:

Uddannet socialrådgiver og har deltaget i kurset til kognitiv mentor

Kommer fra en ansættelse på mere end 10 år ved døgnvagten og har derudover en lang erfaring inden for det kommunale område.

Dennis:

Uddannet pædagog og instruktør i crossfit. Har erfaring fra døgninstitutioner.

Habib:

Uddannelse i psykologi inden for Københavns universitet. Har sit eget lydstudie og arbejder aktivt med musik.

Helle W:

Uddannet kok og har taget kurset til kognitiv mentor. Har stor erfaring inden for mindfulness, meditation, yoga og misbrug.

Steen:

Uddannet kok og har taget kurset til kognitiv mentor. Har bl.a. madlavnings projekt med husets unge, som er i efterværn.

 

Bestyrelse: 

Bestyrelsen består nu af en tværfaglig sammensat gruppe.

Bestyrelsesformand: Robert – uddannet lærer og pædagog. Han har en lang erfaring, indenfor institutions ledelse.

Psykiater: Nicolai – som underviser landets læger, psykologer og psykiater, på bl.a. den nationale uddannelse. Har derudover sin egen praksis.

Jurist: Kasper – mange års erfaring, inden for bl.a. ministeriet.

Pædagog: Heidi – har erfaring inden for det pædagogiske område og ledelse og er frivillig på børnetelefonen

Psykolog: Camilla – erfaring inden for organisationspsykologi og er derudover frivillig på børnetelefonen

Sygeplejerske: Helle – Mange års erfaring, inden for det sundhedsfaglige område

 

 

VISITATION

Personalet læser indkomne materialer, som beskriver den unge forud for anbringelsen. Hvis vi ønsker at indgå et samarbejde, omkring den pågældende unge, beder vi om et møde med de involverede, som kender den unge forud for anbringelsen, for at belyse eventuelle uafklarede problemstillinger og få et mere nuanceret billede af den unge. Vi vil derefter kunne komme med en kvalificeret tilbage melding på, om vi kan påtage os opgaven.

 

 

SKOLETILBUD

Nordtofte arbejder sammen med en vifte af skoler, for at tilgodese den enkelte unges behov.  Vi har et tæt samarbejde med skolen, og hvor der er behov for det, kan dette samarbejde sidestilles, med intern skolesamarbejde.

Vi gør meget ud af at støtte op om lektielæsning, og ser det som et vigtigt pædagogisk arbejde.

Udover at vi ser på den enkelte unges behov for skoletilbud, ser vi også at det ofte kan være befordrende, at de unge ikke går i skole, med dem de bor sammen med. Det er godt med en “pause” fra medbeboere, og samtidig udviklende at kunne begå sig i andre sociale rum.

Når de unge afslutter skolen, hjælper vi dem med at vælge uddannelse og finde praktikforløb eller læreplads. Vi har medarbejdere som er lokalkendt, og som er i kontakt med specifikke muligheder for praktikforløb og lærerpladser i nærområdet.

 

 

PRIS

Opholdsstedspris 1/1-2020          77.696 kr./md

Udslusningpris 1/1-2020             38.848 kr./md

Efterværnspris 1/1-2020:

  • Niveau 1: 24.251 kr. pr. måned
  • Niveau 2: 15.347 kr. pr. måned