PERSONALET

Vores personalegruppe består af en leder, en souschef, tre pædagoger, og fire medhjælpere. Vi arbejder i døgnvagter, med rådighedsvagt om natten, så det er den samme medarbejder som står klar med te efter skole, siger godnat, og hjælper de unge i skole dagen efter. I aktivitetsweekender, som er hver anden weekend, møder to pædagoger fredag kl. 14.00 til søndag kl. 23.00. Det er også de samme som står for programmet i skoleferierne. Der afholdes jævnligt supervision og kurser med aktuelle emner for vores arbejdsområde.

 

 

VISITATION

Personale og supervisor læser indkomne materialer som beskriver den unge forud for anbringelsen. Hvis vi ønsker at indgå et samarbejde omkring den pågældende unge, beder vi om et møde med de involverede professionelle der kender den unge forud for anbringelsen, for at belyse eventuelle uafklarede problemstillinger og få et mere nuanceret billede af den unge. Vi vil derefter kunne komme med en kvalificeret tilbage melding på om vi kan påtage os opgaven.

 

 

SKOLETILBUD

Nordtofte arbejder sammen med en vifte af skoler, for at tilgodese den enkelte unges behov.  Vi har et tæt samarbejde med skolen, og hvor der er behov for det, kan dette samarbejde sidestilles, med intern skolesamarbejde.

Vi gør meget ud af at støtte op om lektielæsning, og ser det som et vigtigt pædagogisk arbejde.

Udover at vi ser på den enkelte unges behov for skoletilbud, ser vi også at det ofte kan være befordrende, at de unge ikke går i skole, med dem de bor sammen med. Det er godt med en “pause” fra medbeboere, og samtidig udviklende at kunne begå sig i andre sociale rum.

Når de unge afslutter skolen, hjælper vi dem med at vælge uddannelse og finde praktikforløb eller læreplads. Vi har medarbejdere som er lokalkendt, og som er i kontakt med specifikke muligheder for praktikforløb og lærerpladser i nærområdet.

 

 

PRIS

Opholdsstedspris 1/1-2017          74.900 kr./md

 

Efterværnspris 1/1-2017              26.000 kr./md