PROFIL

Vi er et lille familie lignende opholdssted, beliggende i Nordsjælland. Et oplagt valg, for unge som ikke kan være i en plejefamilie, men som vil profitere af en mindre ramme og tættere relationer.

Vi er en Selvejende institution og drives som fonden Opholdsstedet Nordtofte, og ligger inden for gruppen af Socialpædagogiske opholdssteder.

Nordtofte tilbyder døgnanbringelse og efterværn, for unge som har sociale og adfærdsmæssige problemer. Nordtofte er godkendt af det Sociale tilsyn.

[ps2id id=’maalgruppe’ target=”/]

MÅLGRUPPE

Vores målgruppe omfatter unge i alderen fra 12 – 18 år. Der kan indskrives både drenge og piger og vi er normeret til 7 pladser. Pt. har vi unge indskrevet , i alderen fra 12 til 17 år og efterværn til 23 år.

Kendetegnet ved vores målgruppe er, unge som ikke kan bo hjemme p.g.a. omsorgssvigt, misbrug, fysisk/psykisk vold eller andre psykosociale problematikker i familien. Det skønnes at ressourcerne i familien, ikke kan optimeres tilstrækkeligt gennem familiearbejde, så den unge har behov for en længerevarende anbringelse.

Målgruppen omfatter endvidere unge, som har en komorbid tilstand, f.eks. ADHD, angst, depression, stress, lavt selvværd, lettere misbrugsproblemer; samt unge som færdes i de kriminelle miljøer, hvor alene et miljøskift og pædagogisk opbakning, kan være befordrende.

 

Målgruppen omfatter ikke

•Unge med svære psykiske lidelser, f. eks. svær depression, svær OCD, psykose og skizofreni.

•Unge med udpræget hjerneskade, som har resulteret i fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

•Unge med massive misbrugsproblemer.

UDVIKLINGSPUNKTER

Inden for de første 3 måneder, udfærdiger vi en pædagogisk udredning, som sammen med kommunens handleplan, vil være udgangspunktet for det videre arbejde. Udredningen indeholder:

 1. ADL
 2. Stressprofil
 3. Sanseprofil
 4. Test af sociale færdigheder
 5. Skole/ beskæftigelse
 6. Sundhed
 7. Misbrug
 8. Vrede
 9. Egenomsorg
 10. Netværksanalyse
 11. Forudsætningsanalyse

Ovenstående vil blive sammenfattet i en rapport.Efterfølgende vil vi udfærdige statusattester, minimum hver 6 måned – hyppigere ved behov.

Der tages udgangspunkt i en socialpædagogisk indsats, med en kognitiv og narrativ forståelsesramme.

Under alle forløb, er der fokus på udvikling og vedligeholdelse af færdigheder inden for:

 • Sociale færdigheder
 • Beskæftigelse
 • Almindelig dagligdags færdigheder
 • Psykisk
 • Sundhed
 • Fritid

[ps2id id=’voreshus’ target=”/]

VORES HUS

Vi råder over en stor firlænget gård i udkanten af Søborg, som er en lille by tæt ved Gilleleje i Nordsjælland.

De tre af længerne er indrettet som beboelse og indeholder enkeltværelser til de unge, to badeværelser, køkken-spisestue, TV og opholdsstue, computerrum, stort aktivitetsrum, samt diverse vaske-, fyr-, og gangarealer. Den fjerde længe bruges til værksteds-, hobby-, og træningsrum.

Endvidere har vi store udendørsarealer, hardball bane m.m.