PROFIL

Vi er et lille familie lignende opholdssted, beliggende i Nordsjælland.

Vi er en Selvejende institution og drives som fonden Opholdsstedet Nordtofte, og ligger inden for gruppen af Socialpædagogiske opholdssteder.

Nordtofte tilbyder døgnanbringelse for unge som er i sociale og adfærdsmæssige problemer. Nordtofte er godkendt af Gribskov Kommune jf. lov om social service § 49 stk. 2

MÅLGRUPPE

Vores målgruppe omfatter unge i alderen fra 12 – 18 år. Der kan indskrives både drenge og piger, og vi er normeret til 6 pladser

Kendetegnet ved vores fastboende målgruppe er unge som ikke kan bo hjemme p.g.a. omsorgssvigt, misbrug, fysisk/psykisk vold eller andre psykosociale problematikker i familien. Det skønnes at resurserne i familien ikke kan optimeres tilstrækkeligt gennem familiearbejde, så den unge har behov for en længerevarende anbringelse.

Målgruppen omfatter endvidere unge med anden etnisk baggrund end dansk og unge med lettere misbrugsproblemer; samt unge som færdes i de kriminelle miljøer, hvor alene et miljøskift og pædagogisk opbakning, kan være befordrende.

 

Målgruppen omfatter ikke

•Unge med svære psykiske lidelser, f. eks. svær depression, psykose og skizofreni.

•Unge med udpræget hjerneskade, som har resulteret i fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

•Unge med massive misbrugsproblemer.

UDVIKLINGSPUNKTER

•Følelsesmæssig indlevelses- og udtryksevne

•Selvtillid og selvværdsfølelse

•Selvforståelse og selvbillede

•Relationskompetence og tilknytningsevne

•Forebyggelse ift. stoffer og kriminalitet

VORES HUS

Vi råder over en stor firlænget gård i udkanten af Søborg, som er en lille by tæt ved Gilleleje i Nordsjælland.

De tre af længerne er indrettet som beboelse og indeholder enkeltværelser til de unge, to badeværelser, køkken-spisestue, TV og opholdsstue, computerrum, stort aktivitetsrum, samt diverse vaske-, fyr-, og gangarealer. Den fjerde længe bruges til værksteds-, hobby-, og træningsrum.

Endvidere har vi store udendørsarealer, swimmingpool, hardball bane m.m.